♦️ مدیرکل زندان‌های استان تهران برکنار شد

🔹پس از تعیین کمیته ویژه از سوی رئیس قوه‌قضاییه به منظور بررسی علت قتل یک زندانی به نام شیرمحمدعلی در زندان تهران بزرگ، نتیجه تحقیقات روشن و به رئیس قوه‌قضاییه اعلام شده است.

🔹برکناری مدیرکل زندان‌های استان تهران، نتیجه بررسی‌های این کمیته بوده است.

🔹همچنین شنیده می‌شود رئیس زندان تهران بزرگ و اندرزگاه محل نگهداری شیرمحمدعلی نیز از مسئولیت خود برکنار شدند.

اخبار لحظه‌ای #تهران

t.me/joinchat/DYtO6z3f9rg2Q8bdlsH7aQ