♦️برخی در کشور دهه غارت و چپاول راه انداختند

آیت‌الله جوادی آملی در دیدار با عارف:

🔹غافل شدن از غارت بیگانه و از اختلاس‌های نجومی، سبب شد تا عده‌ای از این فرصت برای غارت کشور استفاده کنند.

🔹دینداری مردم وابسته به دینداری و عملکرد مسئولین است./ ایسنا

@AkhbareFori