♦️در حال رصد وضعیت عراق هستیم رئیس ستاد مرکزی اربعین در گفتگو با خبرفوری: 🔹تا این لحظه فقط مرز خسروی بسته است 🔹در حال رصد وضعیت عراق هستیم و ما نمی‌خواهیم مرزها بسته شود طرف عراقی باید به ما اعلام کند که مشکل وجود دارد یا خیر درباره وضعیت تامین امنیت در…