🌱هر روز خود را با بسم‌الله آغاز کنید🌱

🔹امام علی(ع): تهیدست فرستاده خداست، کسى که او را محروم کند خدا را محروم کرده، و هر که به او ببخشد به خدا بخشیده.

#صبح_نو

⏳امروز ‌جمعه

۵ مهر ۱۳۹۸

۲۷ محرم ۱۴۴۱

۲۷ سپتامبر ۲۰۱۹

جهت ثبت سفارش‌های گرافیک

@ManaCRM