علی علیزاده، تحلیلگر سابق بی‌بی‌سی: ‏۲دهه است رهبری را متهم می‌کنند به برابری حقوقی شهروندان اعتقاد ندارد. حالا ۲۴ساعت از سخنان صریحش علیه تبعیض حقوقی می‌گذرد و هیچ یک از رسانه‌های استعماری یا لیبرالهای داخلی این سخنان مهم را انعکاس نداد. با خود فکر میکنی اینهمه سال درد‌شان حقوق مردم نبوده. تضعیف آیت‌الله خامنه‌ای بوده

@AkhbareFori