دفاع عجیب روزنامه دولت از رئیس صداوسیما

🔹رئیس صداوسیما شخصیتی میانه رو دارد؛ نکته اصلی این است که کار از دست ایشان خارج شده است

🔹اگر حکم مجری شبکه افق اجرا می‌شد، علی‌عسگری هم باید از صداوسیما اخراج میشد

اینجا بخوانید و درباره عملکرد رسانه ملی نظر بدهید

sornakhabar.com/newsview/129163