افشاگری سیروان خسروی در مجادله اینستاگرامی با مهراب قاسم خانی

کنایه مهراب قاسم خانی: بگو نمی‌خوام موقعیت کاریمو به خطر بندازم

پاسخ سیروان خسروی: مهراب جان یادته گفتی از طرف تیم آقای روحانی پیشنهاد شده در ازای دریافت ۳ سانس کنسرت تهران در تجمع هواداران ایشون بخونم؟

@Akhbarefori