🎥 انتقال تجربه‌ به شرکت‌های کوچک‌تر کمک می‌کند تا مسیرهای اشتباه مالی را طی نکنند

🔹در فضای مجازی باتوجه به اهداف مشتری‌ها، تولید محتوای واقعی انجام می‌دهیم

📌گفتگوی کامل با محمدرضا عبدالله بیکی را در #مدیران_موفق ببینید

http://khabarfoori.com/detail/1546292