♦#چند_خبر_کوتاه

🔹سرلشکر باقری: مشکلات اقتصادی و معیشتی واقعیتی غیرقابل انکار است.

🔹خداحافظی موگرینی از ریاست سیاست خارجی اتحادیه اروپا: دوره خدمت من پس از ۵ سال فشرده، به پایان رسید.

🔹عبدالمهدی: استعفایم برای آرام کردن اوضاع کشور بود. از پارلمان می‌خواهم که به سرعت جانشین(مرا) را انتخاب کند.

🔹ایران خودرو به منظور تعمیق ساخت داخل و کاهش وابستگی، ۹ پروژه فلزی و غیرفلزی مواد اولیه تولید در سال جاری را به دست صنعت‌گران خلاق ایرانی بومی سازی کرد.

@Akhbarefori