♦️تمام خودروهای عمومی کشور برای دوگانه سوز شدن کمک بلاعوض می‌گیرند

🔹شورای اقتصاد در جلسه فوق العاده خود با پرداخت ۶۵۰۰ میلیارد تومان کمک بلاعوض دولت برای دوگانه سوز کردن بیش از یک میلیون و چهارصد هزار وانت، تاکسی، ون و دیگر مسافربر‌های شخصی موافقت کرد./ایسنا

@Akhbarefori