بالأخره فرمانده نیروی انتظامی کشور به فروش پلاک رند به آقازاده‌ها اعتراف کرد!

🔹فروش پلاک رند به ژن خوب‌ها توسط شرکتی که زیر مجموعه ناجا است!

🔹این گزارش را ببینید تا متوجه شوید که پلاک‌های رند خودرو هرگز به صورت رندم و تصادفی به متقاضیان داده نشده است.

@Akhbarefori

  دانلود ویدئو