چرا فیلم "آن شب" در امریکا ساخته شد؟

دلیل انتخاب موضوعاتی مانند سقط جنین و خیانت عاشقانه برای عذاب وجدان در فیلم از زبان کارگردان

پاسخ کوروش آهاری به خبرنگار سرنا:

🔹اگر شما به وجدان‌تان پشت کنید، به جایی خواهید رسید که دیگر وجدان شما هم به شما پشت خواهد کرد؛ آن لحظه دیگر دیر است...

اینجا بخوانید⬇

sornakhabar.com/newsview/132646