♦️پروازهای چین ادامه دارد!؟

🔹 دولت گفت سفرهای ورودی از چین متوقف شده؛ اما این لیست پروازهای فرودگاه امام خمینی تهران است که نشان میدهد همین امروز صبح (شنبه) دو پرواز ماهان از چین به ایران فرود آمده‌ است /اسکان نیوز

@AkhbareFori