شهید حسین خرازی فرمانده لشکر امام‌حسین(ع) از فرماندهان مؤثر عملیات‌های رمضان، والفجر مقدماتی، والفجر ۴، خیب�

شهید حسین خرازی فرمانده لشکر امام‌حسین(ع) از فرماندهان مؤثر عملیات‌های رمضان، والفجر مقدماتی، والفجر ۴، خیبر، والفجر ۸ و کربلای ۵ بود و در تاریخ ۸ اسفندماه سال ۱۳۶۵ به شهادت رسید

یاد و خاطرش گرامی باد🌹

@AkhbareFori