شهروندی که از چسباندن برچسب‌های تبلیغاتی به درب منازل در ایران به ستوه آمده

🔹تبلیغات در همه جای دنیا وجود دارد، اما این درست نیست که چهره شهر و محلات مخدوش بشود. باید جایی در معرض دید تعبیه شود که هم کمپانی‌ها بتوانند تبلیغاتشان را بدون مزاحمت انجام دهند و هم مردم.

این مشکل زندگى خیلیامونه...

راستى کى باید رسیدگى کنه؟

@AkhbareFori

  دانلود ویدئو