♦️انتشار عکس‌های مراسم ازدواج در شبکه‌های اجتماعی، جرم است؟

رستمی‌درون‌کلا، از قضات برجسته دادگاه تجدیدنظر استان مازندران:

🔹در قانون جرایم اینترنتی و رایانه‌ای، بحث انتشار فیلم خصوصی و اقداماتی مانند آن مطرح شده است، ولی در کشورهای دیگر درباره نقض حریم خصوصی اشخاص احکام مشخصی داریم. مثلا اگر فیلم کسی را هنگام تصادف بگیرید و او رضایت نداشته باشد، جرم مرتکب شده‌اید، آنها این ساز و کار را دارند، ولی در قانون ما چنین ساز و کارهایی ندارد.

🔹همچنین باید در نظر داشت در بحث قانون جرایم رایانه‌ای، یکی از عناصر تحقق جرم نقض حریم خصوصی از طریق انتشار تصاویر خصوصی، رکن «سوء نیت است» که عنصر اساسی در تحقق جرم شمرده می‌شود.

@AkhbareFori