♦️داروی ارزان ایرانی سوغات خارجی‌ها!

نایب رییس انجمن داروسازان ایران:

🔹شاهدیم که افراد از کشورهای همسایه به ایران سفر می‌کنند و یکی از اقلامی که سوغات با خودشان می‌برند، داروهای ارزان‌قیمت ایران است که با ارز ۴۲۰۰ تومانی برای بیماران ایرانی تهیه می‌شود، اما در عمل به صورت چمدانی خارج می‌شود.

@AkhbareFori