♦️واکنش هادی رضوی به اظهارات پزشکیان

رضوی در واکنش به اظهارات پزشکیان نماینده‌ی تبریز در اینستاگرام خود نوشت:

🔹اگر کم کاری شما در مجلس برای معیشت مردم و بحث FATF و انتصابات اقوامتان در صندوق بازنشستگی با ربط دادن به من حل می‌شود نوش جانتان!

پزشکیان در مصاحبه با خانه ملت گفته بود:

🔹صدها نفر امثال هادی رضوی در کشور وجود دارند و دلیل مخالفت برخی با FATF شناخته شدن گردن کلفت هایی است که به راحتی در کشور پول جا به جا می‌کنند/ عصر ایران

اخبار سیاسی بدون سانسور‌ را اینجا دنبال کنید

https://t.me/joinchat/AAAAADvSuvnOiD9CbJv8LQ