♦️همه کارت‌های سوخت صادر شده دارای رمز هستند

سخنگوی شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی:

🔹تمامی کارت های سوختی که از سوی شرکت ملی پخش برای متقاضیان صادر می‌شوند رمز گذاری شده‌اند.

🔹رمز کارت‌های سوخت ۴ رقم سمت راست کد ملی صاحبان کارت سوخت است.

🔹تغییر رمز فقط با مدارک هویتی در نواحی شرکت پخش انجام می‌شود.

@AkhbareFori