❤ برندهای محبوب شما در گروه "دیجیتال" کدامند❓

🔶 در ششمین نظرسنجی سالانه انتخاب برندهای محبوب سال ١٣٩٨ شرکت کنید، به برندهای محبوبتان رأی دهید و به قید قرعه از 100 جایزه 5 میلیون ریالی بهره مند شوید.

🔗 لینک شرکت در نظرسنجی:

https://www.irantopbrands.org

@irantopbrand