مهنوش صادقی افشا کرد؛ همسر رسمی مهدی هاشمی هستم!

مهدی هاشمی و گلاب آدینه سال‌ها با هم زندگی کرده بودند و یک دختر به نام نورا هاشمی دارند

نظر شما درباره ازدواج مهدی هاشمی، تکذیب گلاب آدینه و ویدئوی مهنوش صادقی چیست؟ اینجا نظر بدهید

khabarfoori.com/detail/1145824