🔹بازدید مشترک شاپور رستمی ، معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران و سید محمد فیاض ، شهردار منطقه ۱۸ از بخش حریم این منطقه

🔸تاکید رستمی بر حفظ و صیانت از حریم شهر تهران و برخورد قانونی با ساخت و ساز های غیر مجاز

🔸شهرداری تهران مصمم است با نگاه ویژه و با برنامه به مناطق جنوبی و حریم آنها ، نسبت به ایجاد توازن در ارایه خدمات به تمامی مناطق پایتخت اقدام نماید.