♦️رحیم‌پور ازغدی و ضرغامی به جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی دعوت نشدند!  🔹پس از انتقادهای چندماه پیش رحیم‌پ�

♦️رحیم‌پور ازغدی و ضرغامی به جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی دعوت نشدند! 🔹پس از انتقادهای چندماه پیش رحیم‌پور ازغدی از رییس‌جمهور، او گفته بود که روحانی اعلام کرده چند نفر از جمله بنده نباید به شورای عالی انقلاب فرهنگی بیایند؛ حالا خبر رسیده که حسن رحیم‌پور…