روز مادر آرایشگری توی انزلی با خرده موهای مغازه‌ش تصویر مادرشو کشیده!!!😍

واکنش مادرش دیدنیه

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اخبار لحظه‌ای #گیلان 

t.me/joinchat/AAAAAD9nqN2OONFJx_0sew