♦️‏پایان انتخابی المپیک۲۰۲۰ برای تیم‌ملی بانوان پیش از آغاز؟

🔹ایسنا خبر داده میزبانی بازی‌ها به «اورشلی�

♦️‏پایان انتخابی المپیک۲۰۲۰ برای تیم‌ملی بانوان پیش از آغاز؟

🔹ایسنا خبر داده میزبانی بازی‌ها به «اورشلیم» داده شده که استانی‌ست فلسطینی اما شهری اسرائیلی محسوب می‌شود و هیچ ایرانی حق سفر به آن‌جا را ندارد، تنها راه چاره، لابی با AFC و تغییر میزبانی به کشورهای دیگر حاضر در این مرحله است

🔹در غیر این صورت راهی جز انصراف از رقابت‌ها و وداع با المپیک ۲۰۲۰ ندارند.

#ورزشی

@AkhbareFori