فرار یک متهم

🔹مهدی شریفی‌نیک‌نفس، مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی، به گفته منابع آگاه، حدود ۲، ۳ هفته پیش از کشور متواری شده است.

🔹او به‌عنوان یکی از مهره‌های اصلی در هر دو پرونده پتروشیمی گیت و پرونده رسیدگی به تخلفات شرکت بازرگانی پتروشیمی(PCC) شناخته می‌شود/شرق

@AkhbareFori