♦️فرمانده نیروی هوایی ارتش: به دنبال رادارگریز کردن جنگنده های فعلی هستیم امیر نصیرزاده: 🔹این موضوع که ناوگان ما فرسوده است صحت ندارد و ناوگانی که در حال حاضر داریم، هم اکنون هم در بسیاری از کشورهای جهان نیز استفاده می شود. 🔹برتری ما نسبت به دیگر نیروهای…