🌱هر روز خود را با ﷽ آغاز کنید🌱

🔹امام صادق(ع): از همنشینی با صاحب منصبان و دنیا پرستان بپرهیزید، که این همنشینی دین شما را بُرده و نفاق می‌آورد

#صبح_نو

⏳امروز جمعه

۲ اسفند ۱۳۹۸

۲۶ جمادی‌الثانی ۱۴۴۱

۲۱ فوریه ۲۰۲۰

جهت ثبت سفارش‌های گرافیک

@ManaCRM