یک اختراع بی‌نظیر 👌🏻

🔹دانشمندان فن‌آوری تازه‌ای را توسعه داده‌اند که زخم‌ها را با چسب گرم می‌چسباند. این چسب بسیار قوی و زخم‌های عمیق را نیز ترمیم می‌دهد، سمی نیست، برای بافت‌های داخلی بدن نیز قابل استفاده است و بسیار سریع خشک می‌شود.

@AkhbareFori