مخاطبان "نظرسنجی فوری": مهمترین اولویت مجلس اصلاح قوانین اقتصادی است

مطلوب‌ترین قشر برای ورود به مجلس از نگاه مخاطبان "نظرسنجی فوری"به ترتیب آرا:

🔹اصلاح قوانین اقتصادی با ۸۰درصد رای، نظارت بر عملکرد دولت با ۱۶درصد رای و تمرکز برای حل مشکلات فرهنگی کشور با ۴درصد رای

تعداد شرکت‌کنندگان: ۲۵۴۱۶ نفر

نوع نظرسنجی: #سیاسی

@nazarsanjifori

📊نظرسنجی‌های خود را به ما بسپارید

@nazarsanjifoori