♦️آتش سوزی‌های جنگل‌های گیلان سطحی است 🔹مدیرکل مدیریت بحران استانداری گیلان با بیان اینکه تمامی کانون‌های آتش سوزی عرصه منابع طبیعی در استان خاموش شده است، گفت: از دیروز تاکنون ۲۲ مورد آتش سوزی در تعدادی از شهرستان‌های استان روی داد که خوشبختانه سطحی بوده…