مهرداد بذرپاش: اخیراً رسانه‌ها و کانال‌های منتسب به یک مقام دولتی درباره اینجانب اتهام ارتباط با شرکت‌های خدمات ارزش افزوده (وس) را مطرح می‌کنند، با قاطعیت می‌گویم بنده نه یک ساعت، که حتی یک دقیقه هم در این حوزه فعالیتی نداشته و ندارم. مدعیان مرتبط با نهادهای ارتباطی و امنیتی هم اگر یک برگ سند در این باره داشتند، تا امروز آسمان و زمین را به هم دوخته بودند.

🔹آدرس انحرافی می‌دهند تا مگر تشت رسوایی و فساد خودشان چند روزی دیرتر از بام سقوط کند

‌‌🔹یک شگرد مهم عاملان وضعیت موجود کشور برای فرار از پاسخگویی، اتهام زنی و پنجه کشیدن به صورت منتقدان است

@AkhbareFori