♦️تشکیل وزارت بازرگانی خلاف قانون است

🔹پژمان‌فر، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در نامه‌ای سرگشاده به اعضای هیات عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های نظام، به بررسی دقیق مغایرت‌های آشکار تشکیل وزارت بازرگانی با اسناد بالادستی و اعلام آن به شورای نگهبان تاکید کرد.

🔹در این نامه آمده است:« علی رغم اینکه طرح تشکیل وزارت بازرگانی با زیر پا گذاشتن آیین نامه داخلی مجلس تصویب شد، این وزارتخانه با بند «۱۰» سیاست‌های کلی نظام اداری، بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بند «الف» ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه کشور و بند «۲» و «۷» سیاست‌های کلی نظام در بخش کشاورزی مغایرت دارد.

@AkhbareFori