♦️تولید خون مصنوعی برای همه گروه‌های خونی در ژاپن

🔹محققان ژاپنی از تولید یک نوع خون مصنوعی خبر دادند که صرف‌نظر از گروه خونی افراد نیازمند به تزریق خون، برای همه آن‌ها قابل استفاده است.

🔹این خون مصنوعی که از سوی تیمی از دانشمندان دانشکده پزشکی دفاع ملی ژاپن روی خرگوش‌ها آزمایش شد، می‌تواند شانس زنده ماندن مصدومانی که نیاز سریع به تزریق خون دارند، به صورت چشمگیری افزایش می‌دهد/ایرنا

@AkhbareFori