حضور زنان در ورزشگاه‌ها مشکل فقهی دارد

مصطفی هاشمی‌طبا که زمانی رئیس سازمان تربیت‌بدنی بود، از تجربه خود درباره حضور زنان در ورزشگاه‌ها می‌گوید:

🔹در زمان مدیریتم بر ورزش، تلاش‌هایی برای ورود زنان به ورزشگاه‌ها کردم که موفقیت‌آمیز نبود

🔹مشکلی برای حضور خانوادگی تماشاگران در ورزشگاه نمی‌بینم ولی راهکاری برای تحقق آن ندارم

مشروح گفتگوی خبرفوری با هاشمی‌طبا را اینجا بخوانید

khabarfoori.com/detail/1337722