♦️خانواده شهید سلیمانى جوان اهانت کننده به تصویر سردار را بخشیدند

سهراب سلیمانی برادر سردار شهید قاسم سلیمانی:

🔹امروز شنیدم جوان دستگیر شده زیر ۱۸ سال دارد و با شناختی که از روحیه سردار دارم می‌دانم ایشان از این موضوع راضی نخواهد بود که فردی به خاطر او مورد آزار و اذیت قرار گیرد.

🔹ما به عنوان خانواده از حق قانونی خودمان می‌گذریم و از مسئولین و مراجع انتظامی و قضایی خواهش می‌کنم این موضوع را پیگیری نکنند.

🔸فرمانده انتظامی تهران امروز از دستگیری فرد هتاک به تصویر سردار مقاومت خبر داده بود

@AkhbareFori