عملیات ویژه اورژانس تهران در انتقال دانشجویان ایرانی ساکن چین به محل قرنطینه

🔹تیم عملیات ویژه اورژانس تهران در قالب پنج دستگاه آمبولانس، یک دستگاه اتوبوس آمبولانس عملیات انتقال دانشجویان ایرانی ساکن چین را از فرودگاه به محل اسکان را بر عهده دارد.

🔹آمبولانس‌های اورژانس به همراه تیم‌های پزشکی و متخصصان بهداشت محیط تا پایان شرایط قرنطینه در محل‌های اسکان حضور دارند.

🔹این ایرانیان که اکثرا دانشجو هستند در شرایط قرنطینه قرار می‌گیرند.

@AkhbareFori