کاهش نیروهای آمریکا در عراق برای گرفتن رأی در انتخابات

رییس جمهور آمریکا:

🔹براساس قطعنامه مربوط به جنگ عراق که قرار است فردا در مجلس نمایندگان رای گیری شود، تعداد سربازان ما به ۵۰۰۰نفر و کمتر از آن کاهش می‌یابد و من از همه، جمهوری خواهان و دموکرات‌ها، می‌خواهم که با جان و دل رای دهند!

@Akhbarefori