منتخب مردم آستانه اشرفیه در مجلس درگذشت

🔹«محمدعلی رمضانی دستک» منتخب مردم آستانه اشرفیه در مجلس یازدهم که از جانبازان شیمیایی دفاع مقدس بود شب گذشته درگذشت/فارس

🎥سخنان منتخب مردم آستانه اشرفیه پس از بستری شدن

@AkhbareFori