سناریوی قیمت نان در سال ۹۹/ قیمت نان آزاد دو برابر می‌شود؟

🔹قیمت تحویل گندم به آزادپزها در سال ۹۹ احتمالا به �

سناریوی قیمت نان در سال ۹۹/ قیمت نان آزاد دو برابر می‌شود؟

🔹قیمت تحویل گندم به آزادپزها در سال ۹۹ احتمالا به کیلویی ۲۲۰۰ تومان افزایش می یابد و قیمت نان غیر یارانه‌ای دو برابر خواهد شد./فارس

@AkhbareFori