اولین واکنش توییتری روحانی، پس از سلسله توئیت‌های تهدیدآمیز ترامپ:

آن‌هایی که به عدد ۵۲ اشاره می‌کنند بهتر است به عدد ۲۹۰ هم فکر کنند. #IR655

هیچوقت ملت بزرگ ایران را تهدید نکنید

+عدد ۲۹۰ اشاره داره به تعداد مسافرهای پرواز ۶۵۵ که توسط آمریکا شهید شدن

@Akhbarefori