کشف اولین سیاره قابل سکونت

🔹درسیاره‌ای که بیش از هزار میلیون کیلومتر یا ۱۱۱سال نوری با ما فاصله دارد،‌ نشانه‌های از وجود آب پیدا شده است.

🔹دمای این سیاره بین صفر تا ۴۰ درجه سانتیگراد است. دانشمندان امیدوارند که بتوانند نشانه‌هایی از وجود حیات هم در این سیاره پیدا کنند./ BBC

@AkhbareFori