مهم‌ترین نکات بهداشتی بعد از سیل

🔹سیل جدا از خرابی و ویرانی، زمینه‌ساز بروز انواع بیماری‌های مرتبط با آب ه�

مهم‌ترین نکات بهداشتی بعد از سیل

🔹سیل جدا از خرابی و ویرانی، زمینه‌ساز بروز انواع بیماری‌های مرتبط با آب هم هست. به خصوص در نخستین روزهای پس از سیل، این بیماری‌ها امکان بروز بیشتری دارند.

@AkhbareFori