📷 اعتراض نمادین آتش نشانان به حملات علیه آنها هنگام عملیات های نجات، در استراسبورگ فرانسه

🔹اخیرا سه مامور آتش‌نشان هنگامی که قصد کمک رسانی به فردی در نزدیکی استراسبورگ را داشتند با چاقو مورد حمله قرار گرفتند.

@AkhbareFori