شرایط گرفتن کارت سوخت برای تاکسی‌داران

🔹برای گرفتن کارت سوخت ویژه تاکسی، باید فعالیت مستمر داشته باشید

🔹شرط گرفتن کارت سوخت المثنی یا رمز کارت سوخت بدای تاکسی‌ران‌ها، استفاده از پروانه‌های هوشمند است

جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید

khabarfoori.com/detail/1243554