♦️ترامپ نتیجه نگرفت، مکرون پروژه چماق و هویج علیه ایران را کلید زد

🔹 فرانسه میانجی ایران و آمریکا می‌شود؟

🔹 به نظر برخی تحلیلگران، فرمول میانجیگری دیگر جواب نمی‌دهد

گزارش خبرفوری از تلاش کشورهای جهان برای رفع تنش میان ایران و آمریکا را اینجا بخوانید

khabarfoori.com/detail/1154021