اینکه آدم فرزند زیدان افسانه‌ای و بزرگ شده پاریس و مادرید باشد یا بچه خیابان فلاح در فوتبال معنای خاصی ندارد

لحظه‌ای که انزو زیدان پاس مهرداد محمدی را به گل تبدیل می‌کند و او را در آغوش می‌کشد بزرگترین اختلاف طبقاتی ممکن در جهان به هم ریخته است

@AkhbareFori