«هادی چوپان» نفر سوم مستر المپیا:

🔹یک وجب از خاک ایران را با آمریکا عوض نمی‌کنم.

🔹برای خودم نجنگیدم برای پرچم ایران جنگیدم.

🔹برای من دنیا وطنم است و ایران پاره تنم.

🔹من برای قهرمانی به مسترالمپیا رفتم؛می‌خواستم به همه نشان دهم گرگ ایرانی چقدر خطرناک است.

@AkhbareFori