کار_خوب
تزئین ماشین عروس برای زوج‌های بی‌بضاعت رایگان می‌باشد👌/گل‌فروش مهربون ارومیه‌ای 

🔹البته الان بر

#کار_خوب

تزئین ماشین عروس برای زوج‌های بی‌بضاعت رایگان می‌باشد👌/گل‌فروش مهربون ارومیه‌ای

🔹البته الان برپایی یه مراسم عروسی خیلی ساده برای خانواده‌های متوسط هم خیلی سخت شده؛ چه برسه به افراد بی‌بضاعت...

@AkhbareFori