🌱هر روز خود را با بسم‌الله آغاز کنید🌱

🔹امام علی(ع): بنده شهوت اسیری است که از اسارت رهایی نخواهد یافت.
صبح_ن�

🌱هر روز خود را با بسم‌الله آغاز کنید🌱

🔹امام علی(ع): بنده شهوت اسیری است که از اسارت رهایی نخواهد یافت.

#صبح_نو

⏳امروز ‌شنبه

۹ آذر ۱۳۹۸

۳ ربیع‌الثانی ۱۴۴۱

۳۰ نوامبر ۲۰۱۹

جهت ثبت سفارش‌های گرافیک

@ManaCRM